PAÇOZ…

Has entelektüel “paçoz” olmaz, “paçoz”sa entelektüel değildir.
Olsa olsa “entel” olur.
İktisatta kötü paranın iyi parayı kovduğu gibi, entel de entelektüeli kovar.
İzleyen kalitesizleşme toplumun tüm katmanlarına sirayet eder.”

“Paçozluk kentsel bir fenomendir zaten…
Paçoz, küçük burjuvadan çıkar. Metropolde serpilir.”

“Sonuç;
birbirlerinin beylik ahkâmını tekrarlayan, gelir geçer keyiflere kul köle ama mutmain, ‘ama kendileriyle fevkalade barışık yurdum insanları.’
“Trendy” kabullere sıkı sıkıya yapışmak, açığa düşmemek.
Toplam eblehleşme, değerler yitimi.”

“Nedir paçozlaşmak?..
İçeriksizleşmek, maddileşmek, düşünceyi maddi temellere oturtmak, küçük hesaplara bağlamak…
Benim paçoz dediğim tipoloji, gündelik sıradanlığın ötesinde bir düşünce hayatı olmayan, sarih bir kültürden mahrum, ilgileri sıradan ve maddi olandır.

“Twitter entelektüalizmi”dir. Habbeyi kubbe yapan sığlıktır.”

Siz sanıyor musunuz ki üniversite paçozlaşmaz?..

Aklımızı başımıza toplamazsak terör filan değil, paçozluk dağıtacak bizi!”
A. Alatlı
……………..

———
Sığlığını, çapsızlığını kibirle örtme yolunu seçen; ‘mış gibi’ci lümpenlerin, lafazan entellerin önderliğinde beyaza öyküne öyküne iyice kirlenen zihinleri “Alev Alatlı’ya emanet ediyorum.”

Ben birşey demiyorum…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir