Türkçe’nin Zenginliği

 

Son 4 yüzyıl’da dünyaya hükmeden bir İngiltere’nin (Amerika) bulunması ve İngilizce’nin dünya halkları tarafından da kolayca öğrenilen bir dil olmasından dolayı, bu dil kendi vatandaşlarımız tarafından da öğrenilmiş ve zaman içersinde İngilizce’nin yurdumuzdaki kullanılış biçimi abartılmıştır. Bu yüzden dünyaca konuşulan, işe alınma sebebi olan bir dil karşısında Türkçe’nin yetersiz olduğu iddiası doğmuştur. Bunun aslını öğrenebilmek için iki dilin inceleme altına alınması gerekir.

Bilim adamlarının son incelemelerine göre artık dünyanın ortak dili olan İngilizce’nin değişmesi ve bunun yerine daha yapıcı ve gelişmeye açık bir dilin gelmesi düşünülmektedir. Artık İngilizce büyüme sürecini tamamlamıştır. Peki Türkçe’ye oranla çok daha yeni bir dil sayılabilecek İngilizce’nin doyma noktasına gelmesinin nedenleri nedir? Devamı hakkındaTürkçe’nin Zenginliği