Hayvan Olmayı Dilerdim

Kendimi bildim bileli hümanist biri olmadım ben. Hatta hayat denen tiyatro da zaman geçirdikçe yani tecrübeler edindikçe daha açık tabiriyle tanıdıkça insanı çoğu zaman utandım da insan olmaktan. İçlerinde barındırabildikleri sebepsiz vahşilikten, nedensiz nefretten tiksindim. Uzaklaşmadım ama üzülmedim de. Şu anda bilinen, düşünebilen mantığı olan en üstün olan ırk sayılan! insanoğlunun kendinden aciz, konuşamayan, ihtiyaçlarını karşılamak için dahi insana muhtaç, mantıksız sandığımız ama sebepsiz kötülük yapmayan sokak hayvanlarına olan tutumlarını gördükçe daha da hoyratlaştım insan denene ben. Devamı hakkındaHayvan Olmayı Dilerdim